Gedoogbeleid

softdrugs zijn minder schadelijk voor de gezondheid dan harddrugs. Daarom gelden hiervoor soms andere regels. Zo worden coffeeshops die onder strenge voorwaarden wiet en hasj verkopen niet strafrechtelijk vervolgd. Dat is de essentie van het gedoogbeleid. Verkoop van wiet en hasj buiten coffeeshops wordt wel vervolgd.

Van het OM mogen burgers zelf softdrugs bezitten. Het gaat hier om:

 • maximaal 5 gram cannabis (wiet, hasj);
 • maximaal 5 hennepplanten.

Gedoogcriteria voor coffeeshops

Voor het gedogen van de verkoop van wiet en hasj moeten coffeeshops zich aan regels (de gedoogcriteria) houden. Een coffeeshop moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er mag niet meer dan 5 gram softdrugs per dag per persoon worden verkocht.
 • Er mogen geen harddrugs worden verkocht.
 • Er mogen geen softdrugs verkocht worden aan minderjarigen.
 • Minderjarigen mogen niet in een coffeeshop worden binnengelaten.
 • Er mag geen alcohol worden geschonken.
 • Er mag geen reclame voor drugs en de coffeeshop worden gemaakt.
 • Er mag geen overlast voor de omgeving worden veroorzaakt.
 • De handelsvoorraad mag niet meer dan 500 gram zijn.
 • Geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland.

Verkoop softdrugs blijft strafbaar

Als coffeeshophouders zich niet aan de voorwaarden houden, kunnen zij strafrechtelijk worden vervolgd en de burgemeester kan de coffeeshop (tijdelijk) sluiten. Om overlast te voorkomen, kunnen gemeenten aanvullende eisen aan een coffeeshop stellen zoals aangepaste openingstijden en de afstand tot scholen.

Kies je taal