AHOJG-criteria

Door de procureurs-generaal opgestelde uitvoeringsregels onder welk regime een coffeeshop valt;

  • geen affichering (a)
  • geen harddrugs (h)
  • geen overlast (o)
  • geen verkoop aan jeugdigen (j)
  • geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie

Waar is dit begrip geregeld ?

Dit begrip is geregeld in het kader van de Opiumwet.

Wat houden de criteria in ?

De letters staan elk voor een bepaald criterium van belang voor het gedogen, te weten: (A) geen affichering; (H) geen harddrugs; (O) geen overlast; (J) geen verkoop aan jeugdigen onder de 18 jaar en (G) hoeveelheden per transactie kleiner dan 5 gram. Onder deze voorwaarden wordt in beginsel tegen coffeeshop die op grond van het driehoeksoverleg worden gedoogd, niet strafrechtelijk opgetreden.

Gelden de criteria voor heel Nederland ?

Vanaf 2012 gelden in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland tevens de criteria dat sprake moet zijn van een besloten club (B) en een verplicht lidmaatschap alleen voor ingezetenen van Nederland (I). Dit houdt in dat uitsluitend toegang kan worden verleend en verkocht mag worden aan leden van de coffeeshop met maximaal 2000 leden. Men spreekt in dat verband wel van de (BI)AHOJG-criteria. Het was de bedoeling dat deze extra criteria vanaf 1 januari 2013 zouden gaan gelden voor heel Nederland. Maar inmiddels heeft de minister van Veiligheid en Justitie laten weten het criterium van de besloten club te zullen schrappen.

Welke criteria gelden vanaf 2013 naast de AHOJG-criteria ?

De toegang tot coffeeshops is in beginsel voorbehouden aan ingezetenen die een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning, samen met een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen. Maar de Minister heeft vervolgens bepaald dat dit zogenaamde ingezetenencriterium gefaseerd kan worden ingevoerd en dat er voor wat betreft de handhaving ruimte is voor lokaal maatwerk.

Kies je taal